HD monstervoorbewerking

Hoge doorvoer monstervoorbewerking

Monstervoorbewerking wordt gebruikt voor identificatie en kwantificering van een aneliet die zich in een matrix (vaak vast of vloeibaar) bevindt. Vanwege de storende eigenschappen van het matrixeffect tijdens een analyse is monstervoorbewerking essentieel.

Om een monster geschikt te maken voor analyse kunnen er verschillende handelingen worden verricht. Een monster kan worden opgelost of gescheiden worden van interfererende stoffen (extractie). Monstervoorbewerking is een kritische stap in de chemische analyse, doordat het een grote invloed heeft op het eindresultaat. Hiermee wordt voor bedrijven de business case veelal positief, omdat ze bijvoorbeeld geen batches meer hoeven af te keuren na productie. (Garbage in is garbage out).

BAS Lab Solutions heeft een manier gevonden om de verschillende manieren van monstervoorbewerking zo modulair mogelijk op te delen, zodat de machine als bouwstenen snel kan worden opgezet en een hoge doorvoer gerealiseerd kan worden. Hierdoor zijn wij anders dan andere leveranciers omdat BAS Lab Solutions met een productie oog naar het proces van monstervoorbewerking kijkt.

 • Kostenbesparend, omdat er in korte tijd meer monsters kunnen worden voorbewerkt
 • Kostenbesparend, omdat er minder mensen nodig zijn om meer werk uit te voeren
 • Kostenbesparend, omdat de machine al ontwikkeld is en geen hoge ontwikkelingskosten worden berekend
 • Eenvoudiger, omdat BAS Lab Solutions zo eenvoudig mogelijk bouwt, zijn er minder componenten die defect kunnen raken en wordt gebruikersacceptatie verhoogd
 • Sneller, omdat de modules eenvoudig aan elkaar te koppelen zijn, zo kan er snel een monstervoorbewerkingsstraat opgezet worden
 • Sneller, omdat de machine al ontwikkeld is kunnen we deze razendsnel bouwen en opleveren
 • Robuuster, omdat BAS Lab solutions altijd bouwt volgens de principes, simpel, degelijk en doeltreffend
 • Traceability, omdat van elke stap in het voorbewerkingsproces wordt data geregistreerd, zodat deze data kan worden doorgezet naar bijvoorbeeld een LIMS systeem

Monstervoorbewerking bestaat uit:

 • Centrifugeren
 • pH instelling
 • verdunning
 • onteiwitting
 • ultrafiltratie
 • indampen
 • complexvorming
 • denaturatie
 • bevriezing
 • hydrolyse
 • dialyse

Er zijn verschillende bewerkingen:

LLE: Liquid Liquid Extraction

 • in het Nederlands vloeistof/vloeistofextractie genoemd
 • scheidingsmethode die gebruikmaakt van het verschil in oplosbaarheid van het analiet in twee oplossingen. Deze twee oplossingen zijn verdeeld in twee lagen, een apolaireen een polaire laag die niet mengbaar zijn.

SPE: Solid Phase Extraction

 • in het Nederlands vastefase-extractie genoemd
 • scheidingsmethode gebaseerd op kolomchromatografie.
 • SPE wordt gebruikt om een matrix te zuiveren of te concentreren
 • De scheiding wordt teweeggebracht door verschil in oplosbaarheid.
 • Het is een zuivere analytische procedure.

Affiniteitsextractie

 • maakt gebruik van affiniteitschromatografie voor de isolatie van een specifieke opgeloste stof of groep van oplossingen van een monster vóór hun scheiding door een tweede analysemethode.
 • Zij heeft dezelfde werking als andere soorten affiniteitschromatografie, maar nu gaat het erom, de affiniteitskolom offline of online te combineren met een andere methode voor de werkelijke kwantificering van analieten, zoals high performance liquid-chromatografie (HPLC), gaschromatografie (GC) of capillaire elektroforese(EC).

Ultrafiltratie 

 • bestaat uit meerdere vormen van membraanfiltraties, waarin hydrostatische drukde vloeistof tegen een semipermeabel membraan aandrukt. Zwevende deeltjes en opgeloste stoffen met een hoog molecuulgewicht gaan niet door het membraan heen en worden tegengehouden, terwijl water en opgeloste stoffen met een lager molecuulgewicht wel door het membraan heen gaan.
 • Dit scheidingsproces wordt gebruikt in de industrie en in onderzoek voor het zuiveren en concentreren van macromoleculaire oplossingen, vooral eiwitoplossingen.

Supercritical Fluid Extraction (SFE)

 • ofwel superkritische vloeistofextractie
 • is een veelgebruikte vorm van monstervoorbewerking in de voedselindustrie en analytische industrie.
 • Er wordt een buisvormige container geplaatst, die bestand is tegen hoge druk, en hierin wordt het samplemet de analiet in vaste fase samen met een vloeistof in superkritische staat ingebracht.
 • De container wordt voor de extractie van de analiet onder de juiste druk en temperatuur gebracht.
 • De extractieperiode en de keuze van de vloeistof zijn van belang voor het juiste resultaat. De superkritische vloeistof wordt door de extractiecontainer gestuurd, waar zij snel diffundeert in de vaste, stationaire matrix. Hierdoor zal de analiet oplossen in de superkritische stof en getransporteerd worden naar de volgende container, waar een lagere druk heerst. De vervuilende componenten uit de matrix blijven achter op de interne wand van de eerste container. Door de verandering in druk in de tweede container zal de superkritische stof snel uitzetten tot een gasen blijft de analiet achter als concentraat.

Enkele voorbeelden van de analysemethoden die uitgevoerd worden nadat de analiet op een van de bovenstaande manieren van monstervoorbewerking verzameld is, zijn:

 • High-performance liquid chromatography (HPLC)
 • Gaschromatografie
 • Dunnelaagchromatografie(TLC)
 • UV/VIS-spectroscopie
 • Massaspectrometrie
 • Fluorimetrie